Recursos per zona:
Comunitat de Madrid

Buscar / Filtres

Manual que permet conèixer tots els recursos, ajuts i serveis de què disposa la Comunitat de Madrid per cobrir les necessitats de les mares i pares que acaben de tenir un fill/a, que esperen tenir-lo o que tenen previst concebre’l en un futur.

Visitar el lloc web

Serveis dassessorament de sexualitat per a joves. El servei és gratuït, la confidencialitat és absoluta i no se sol necessitar cita prèvia.

Visitar el lloc web

Tractament psicològic, orientació, suport, assistència i defensa jurídica, per tal de proporcionar una atenció directa i immediata, especialitzada i específica, a víctimes que pateixen agressions i abusos sexuals.

Visitar el lloc web

Els serveis que ofereix són: Suport escolar, orientació laboral, desenvolupament personal i social, salut integral, lleure i lleure.

Visitar el lloc web

Xarxa assistencial i cercador de centres d’atenció primària, serveis d’atenció rural d’atenció primària, serveis d’urgències d’atenció primària, hospitals públics i centres dependents, serveis d’urgències i cercador de centres assistencials.

Visitar el lloc web

Informació sobre Jornades escolars, sol·licitud d’admissió a Escoles Infantils Públiques.

Visitar el lloc web

Centres destinats al suport de dones en situació de dificultat social: gestants o amb fills/es a càrrec menors de tres anys que no disposen de mitjans econòmics i/o de xarxa social de suport.

Visitar el lloc web

Centres d’emergència, acolliment, tutelats, per a dones víctimes del trànsit d’explotació sexual i que volen abandonar l’exercici de la prostitució, centres per a dones víctimes de violència, centres per a dones recluses i exrecluses.

Visitar el lloc web

Cerca beques per al primer cicle d’Educació Infantil a centres de titularitat privada.

Visitar el lloc web

És un servei destinat a fer de la informació una eina útil per al desenvolupament personal, social, econòmic, cultural i polític de la joventut.

Visitar el lloc web

Assessorament jurídic per part d’una advocada especialitzad en tots els ordres jurisdiccionals
(civil – dret de família -, penal, laboral). Poden accedir totes les dones de la Comunitat de
Madrid, amb denúncia o sense o ordre de protecció i sense necessitat d’acreditar la seva condició de
víctima.

Visitar el lloc web

Assessorament jurídic, atenció psicològica i social individualitzada a les víctimes de violència de gènere i seguiment de les ordres de protecció o resolucions judicials. Informació i orientació a les víctimes. Derivació i acompanyament. Atenció psicosocial individualitzada a les víctimes i fills i filles i/o persones dependents. Accions preventives i de sensibilització.

Visitar el lloc web

Constituïda per centres distribuïts per tot el territori.

Visitar el lloc web

Dirigit a Dones víctimes de maltractaments per part de marits/parelles o exmarits/exparella, impagament de pensions, incompliment d’obligacions no dineràries, dones i nenes víctimes de tràfic de persones amb finalitat d’explotació sexual i agressions sexuals.

Visitar el lloc web

Integrada pels centres per a víctimes de violència de gènere i els 54 punts municipals de l’Observatori Regional de Violència de Gènere, ofereixen a través d’ella diferents serveis d’assessorament i atenció a les víctimes i els seus familiars.

Visitar el lloc web

Xarxa integrada pels centres (residencials i no residencials) per a víctimes de violència de gènere i els 52 punts municipals de lObservatori Regional de Violència de Gènere de la Comunidad de Madrid.

Visitar el lloc web

Buscar / Filtrar recursos

  • Zones

  • Categoríes

Últimes publicacions

Mama Jove és un projecte:

Activitat subvencionada amb càrrec a l’assignació del 0,7% de l’IRPF:

Departament de Drets Socials Generalitat de Catalunya
©2024 Mama Jove