Recursos per tipus:
Situacions de violència

Buscar / Filtres

Tractament psicològic, orientació, suport, assistència i defensa jurídica, per tal de proporcionar una atenció directa i immediata, especialitzada i específica, a víctimes que pateixen agressions i abusos sexuals.

Visitar el lloc web

Centres d’emergència, acolliment, tutelats, per a dones víctimes del trànsit d’explotació sexual i que volen abandonar l’exercici de la prostitució, centres per a dones víctimes de violència, centres per a dones recluses i exrecluses.

Visitar el lloc web

Equips d’Atenció a les dones

Visitar el lloc web

Punts d’ atenció psicològica gratuïta i sense cita previa, dirigits a adolescents i joves

Visitar el lloc web

Servei d’atenció, tractament i prevenció de la violència familiar.
Un programa d’ ABD

Visitar el lloc web

Assessorament jurídic, atenció psicològica i social individualitzada a les víctimes de violència de gènere i seguiment de les ordres de protecció o resolucions judicials. Informació i orientació a les víctimes. Derivació i acompanyament. Atenció psicosocial individualitzada a les víctimes i fills i filles i/o persones dependents. Accions preventives i de sensibilització.

Visitar el lloc web

Servei d’Atenció, Recuperació i Acolliment

Visitar el lloc web

Acompanyament a dones que han viscut situacions de violència masclista

Visitar el lloc web

Ofereixen assessorament personalitzat (psicològic i jurídic) exclusivament a dones que pateixen violències masclistes i/o persones del seu entorn. Informen i deriven sobre aspectes com ara: drets i garanties, procediments jurídics, serveis especialitzats en l’atenció a les violències de la teva àrea de residència, entre d’altres.

Trucar ara

Integrada pels centres per a víctimes de violència de gènere i els 54 punts municipals de l’Observatori Regional de Violència de Gènere, ofereixen a través d’ella diferents serveis d’assessorament i atenció a les víctimes i els seus familiars.

Visitar el lloc web

Xarxa integrada pels centres (residencials i no residencials) per a víctimes de violència de gènere i els 52 punts municipals de lObservatori Regional de Violència de Gènere de la Comunidad de Madrid.

Visitar el lloc web

Buscar / Filtrar recursos

  • Zones

  • Categoríes

Últimes publicacions

Mama Jove és un projecte:

Activitat subvencionada amb càrrec a l’assignació del 0,7% de l’IRPF:

Departament de Drets Socials Generalitat de Catalunya
©2024 Mama Jove