La prestació de maternitat: en què consisteix, com demanar-la

Després del part les mares (i / o els pares) treballadores teniu dret a un període de descans laboral, l’anomenat ‘permís de maternitat’ o ‘baixa maternal’. A més, us correspon una prestació econòmica per cobrir la interrupció de l’activitat laboral. Aquesta prestació la paga l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i representa el 100% del sou.

Les mares teniu dret a un període de descans de 16 setmanes ininterrompudes, Ampliable en diferents períodes en cas de part, adopció o acolliment múltiple, de discapacitat o bé hospitalització del nounat. Per exemple, en el cas que nadó i la mare formin una família monoparental, S’amplia en 2 setmanes.

La baixa maternal es pot fraccionar en setmanes fins que el / la bebè compleix 12 mesos

Des d’abril de 2019, les 16 setmanes de baixa poden fer-se seguides o en diversos períodes. Un cop passades les 6 setmanes després del part de descans obligatori, les 10 setmanes que queden de permís podran gaudir-se de manera interrompuda fins que el nadó compleixi 1 any.

Si s’arriba a un acord amb l’empresa, aquestes 10 setmanes també es poden agafar a temps parcial, de manera que si treballes a jornada completa, podrien convertir-se en 20 setmanes a mitja jornada.

Puc cobrar la prestació de maternitat?

Per poder cobrar la prestació de maternitat has d’estar contractada i per tant donada d’alta a la Seguretat Social. També pots estar a l’atur o excedència. A més has d’haver treballat un mínim de dies, Depenent de la teva edat.

Majors de 26 anys: cal haver cotitzat almenys 180 dies en els set anys anteriors o un any durant tota la seva vida laboral.

Entre 21 i 26 anys: cal haver cotitzat 90 dies per tenir dret a prestació de maternitat.

Menors de 21 anys: no hauran d’acreditar període de cotització (però sí estar donades d’alta a la Seguretat Social) per accedir a la prestació.

Si no has cotitzat prou, pots cobrar durant 42 dies un subsidi per ‘Maternitat no contributiva‘ igual al 100% del IPREM diari vigent en el moment del part (al voltant de 17 euros / dia).

Com demanar la prestació de maternitat?

Per tramitar la prestació es necessita:

  1. Sol·licitud de prestació de maternitat i / o paternitat.
  2. Només cal l’informe de maternitat si la treballadora ha començat el descans abans del part o si s’ha produït la mort del fill / a, després de com a mínim 180 dies de gestació.
  3. El document acreditatiu de la persona sol·licitant (DNI o NIE).
  4. El llibre de família.
  5. El certificat de l’empresa (has de demanar a l’Empresa).

On s’ha de presentar?

Al centre d’informació del Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) més proper al domicili de la mare, o en línia.

Articles relacionats

Mama Jove és un projecte:

Activitat subvencionada amb càrrec a l’assignació del 0,7% de l’IRPF:

Departament de Drets Socials Generalitat de Catalunya
©2024 Mama Jove