Creus que pots estar embarassada? Tens un retard en la regla? Has tingut una relació amb penetració sense anticonceptius?

Si heu utilitzat mètodes anticonceptius (condons de noi o de noia, diafragma, pastilles, anell, implant o DIU) i tot va anar bé, la probabilitat de quedar embarassada és molt baixa.

En canvi, podries estar embarassada si:

  • Vas utilitzar un sistema no fiable, com la marxa enrere (quan el noi treu el penis de la vagina abans d’ejacular).
  • Vas utilitzar malament els mètodes anticonceptius o s’ha trencat el preservatiu.
  • No vau utilitzar cap mètode anticonceptiu ni tampoc et vas prendre la pastilla del dia després .

Mama Jove és un projecte:

Activitat subvencionada amb càrrec a l’assignació del 0,7% de l’IRPF:

Departament de Drets Socials Generalitat de Catalunya
©2024 Mama Jove