Un part en què s’ha respectat els nostres cossos, els nostres temps, els nostres nadons, la fisiologia dels nostres parts.

Es pot parlar de quatre tipus de respecte:

1) A la fisiologia del part: no fer res que vagi en contra de la fisiologia, per exemple: obligar l’embarassada a estar estirada anant en contra de la gravetat i dificultant, per tant, la baixada del nadó pel canal del part.

2) Als desitjos i necessitats de la dona: no impedir-li que mengi o begui, que estigui acompanyada per qui ella consideri oportú, etc.

3) Als drets de la dona com a usuària del sistema sanitari: fonamentalment el seu dret a la informació (existència de complicacions, avantatges i inconvenients dels possibles tractaments) i a decidir lliurement.

4) Als drets del nadó: principalment a estar en contacte amb la seva mare des del primer moment i poder gaudir de la lactància materna sense interferències.

El part respectat és un part en què la dona ha pogut triar, se sent segura, confia en el cos, i les i els professionals que l’atenen.

D’altra banda, independentment del resultat del part, si finalment hi ha hagut complicacions i ha calgut intervenir, si aquest ha estat respectat i la noia sent que ha estat la protagonista, que ha decidit, que en definitiva el part ha estat seu i del seu nadó, se sentirà més satisfeta i amb més força per superar qualsevol mena de dificultat posterior.

Més informació a El Parto es nuestro.

Més sobre el part

Mama Jove és un projecte:

Activitat subvencionada amb càrrec a l’assignació del 0,7% de l’IRPF:

Departament de Drets Socials Generalitat de Catalunya
©2024 Mama Jove