Ajuts per naixement o fills/es a càrrec 2022

1.Prestació per Naixement i cura del menor

És un subsidi per a mares i pares que es rep durant 16 setmanes.

Més informació sobre la prestació

2. Pagament únic per naixement en famílies monoparentals, nombroses o amb mares amb discapacitat (igual o superior al 65%)

És una prestació de l’Institut Nacional de la Seguretat Social en un únic pagament de 1.000 euros. És imprescindible no superar el nivell d’ingressos (13.395,59 euros si tens 1 fill/a, 15.230,77 euros si en tens 2, 17.065,95 euros si en tens 3). En cas de discapacitat de la mare, el naixement del fill/a ha d’haver estat en territori espanyol.

Pot ser sol·licitada tant per espanyols com per estrangers, mentre tinguin residència a Espanya.

Més informació sobre aquesta prestació

3. Prestació econòmica per part múltiple

Es tracta d´una prestació que s´ofereix a través d´un únic pagament per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). El seu import varia en funció del nombre de fills/es.

Més informació sobre aquesta prestació

4. Ajuts per a mares treballadores (deducció per maternitat)

Es tracta d’un ajut a les mares treballadores que es pot rebre anualment quan es fa la declaració de la renda (1.200 euros), o es pot demanar un abonament de 100 euros mensuals, fins que el nen/a compleixi 3 anys.

Més informació sobre l’ajut a mares treballadores

5. Ajuts a mares treballadores per fill/a menor de tres anys a escola bressol

Poden beneficiar-se les treballadores amb fills/es menors de 3 anys que vagin a una escola bressol o centre d’educació infantil autoritzat. La deducció és fins a 1.000 euros anuals.

Més informació sobre l’ajuda a mares treballadores amb fills/es a guarderia

6. Altres ajuts a famílies monoparentals

Trobaràs totes les ajudes disponibles per a famílies monoparentals en aquest article.

 

Ajuts autonòmics i municipals

A més de les ajudes estatals hi ha ajudes per naixement i/o cura de menors en algunes comunitats autònomes i també en algunes poblacions. Normalment aquestes ajudes tenen en compte els ingressos de la unitat familiar.

Per exemple, hi ha l’ajuda per a famílies amb fills nascuts a Catalunya. Consisteix en un sol pagament de 650 euros. Per a les famílies que tinguen reconegut el títol de família monoparental o nombrosa la quantitat és 750 euros. Cal sol·licitar-la abans que passi un mes del naixement del nadó.

A la Comunitat de Madrid hi ha altres ajudes com la Deducció autonòmica per naixement, a l’IRPF (un únic pagament de 600 euros), o el Xec d’educació infantil, una ajuda per a l’escolarització de nens menors de tres anys, de fins a 1.100 euros cada any.

Articles relacionats

Mama Jove és un projecte:

Activitat subvencionada amb càrrec a l’assignació del 0,7% de l’IRPF:

Departament de Drets Socials Generalitat de Catalunya
©2024 Mama Jove