Recursos per tipus:
Espais 0-3

Buscar / Filtres

El propòsit d’aquest programa és facilitar a les famílies amb nadons un espai de trobada i d’intercanvi on puguin compartir les seves vivències i experiències i reforçar una percepció positiva de la maternitat/paternitat i de la seva competència com a mares i pares.

Visitar el lloc web

Informació sobre Jornades escolars, sol·licitud d’admissió a Escoles Infantils Públiques.

Visitar el lloc web

Centres destinats al suport de dones en situació de dificultat social: gestants o amb fills/es a càrrec menors de tres anys que no disposen de mitjans econòmics i/o de xarxa social de suport.

Visitar el lloc web

Cerca beques per al primer cicle d’Educació Infantil a centres de titularitat privada.

Visitar el lloc web

Atenció a infants de 0 a 3 anys i suport a les famílies

Visitar el lloc web

Portal de serveis educatius per a petita infància. Programa de Suport Educatiu a les Famílies

Visitar el lloc web

Acompanyament a pares i mares amb fills/es de 6 mesos a 3 anys en el procés de criança dels fills/es. Acompanyament familiar Barcelona Comarques.

Visitar el lloc web

Projecte social basat en l’acompanyament a les famílies en la criança i l’educació dels seus fills/es.

Visitar el lloc web

Servei maternoinfantil a Lleida

Visitar el lloc web

Grupos a. Girona

Visitar el lloc web

Residència Matrernal i escola bressol per a infants de la residencia

Visitar el lloc web

Espai maternoinfantil per créixer juntes al barri del Raval de Barcelona

Visitar el lloc web

Buscar / Filtrar recursos

  • Zones

  • Categoríes

Últimes publicacions

Mama Jove és un projecte:

Activitat subvencionada amb càrrec a l’assignació del 0,7% de l’IRPF:

Departament de Drets Socials Generalitat de Catalunya
©2024 Mama Jove